Ken je je hand dan ken je jezelf

Docent

Magda van Dijk-Rijneke

Deze opleiding dankt zijn ontstaan door vragen van geïnteresseerden of Magda van Dijk een cursus wetenschappelijke Handleeskunde wilde geven of te wel een opleiding Chirologie. Niet tevreden met de cursussen die ze zelf had gevolg, wilde ze een cursus geven die zijzelf altijd had willen volgen.
 
De wetenschappelijke Handleeskunde of Chirologie is een oude maar dynamische wetenschap, die met zijn tijd meegaat. Immers de mens evolueert nog steeds zo ook de handen. Daar vele boeken verouderde gegevens bevatte, die nu in deze hedendaagse tijd totaal niet meer van toepassing kunnen zijn, bleek het volgens Magda noodzakelijk te zijn een totaal nieuwe aangepaste cursus te schrijven.
 

Cursusboeken

En zo begon Magda met eerst twee basiscursusboeken te schrijven te weten Chironomy en Chiromancy die later werden vervolgd door nog twee cursusboeken Chirologie 1 en 2. Door eigen onderzoek en studie van vele buitenlandse handleeskundige boeken (Engelse, Amerikaanse, Duitse, en Aziatische) werden de gegevens vergeleken, aangepast en gecatalogiseerd.
Het zijn vier praktische, overzichtelijke cursusboeken geworden met trefwoorden, zodat haar cursisten zelf hun eigen bewoording kunnen gebruiken.

Opleiding

Door de vele jaren studie heeft Magda een schat van kennis vergaard en zag zij het als een eer om ook anderen deelgenoot te maken van deze boeiende materie.In 1990 startte Magda van Dijk de "School der Universele Handleeskunde".Het doel van de opleiding is de leerling een verantwoorde studie te geven. De student leert goed te deduceren en te combineren. Alle gegevens die de hand bevat moet de student kunnen analyseren en daarover een uitspraak maken. Magda heeft zelf van haar leraar Henk van der Pol geleerd: "Eén aanduiding is geen aanduiding, je moet er minstens twee tot drie hebben". Deze tekst wordt regelmatig in een les herhaald. 

De Student

Het is van groot belang dat de student mensenkennis en psychologisch inzicht heeft en tactvol met mensen om kan gaan. Het beoefenen van de handleeskunde vraagt namelijk wijsheid, een juist evenwicht tussen verstand en gevoel. Op die manier krijgt de student dieper inzicht in het menselijke karakter met zijn vele positieve maar helaas ook negatieve eigenschappen. De taak van de handleeskundige is deels adviserend en deels educatief. Degene waarvan jij de handen leest wil over zichzelf geïnformeerd worden om meer zelfkennis en meer zelfinzicht te verkrijgen.Als de student met zorg, fijngevoeligheid en bescheidenheid de handen analyseert van een ander, kan handleeskunde een voortdurende bron van avontuur, kennis en inspiratie zijn. Het vergroot en verdiept je zelfkennis. Door bij jezelf de weg vrij te maken voor medeleven en dienstbaarheid kun je anderen helpen 'de stenen van hun pad te verwijderen'