Relatielijnen

 

Relatielijntjes zijn horizontale lijntjes die onder de pink aan de zijkant van je palm liggen, boven je Hartlijn. Deze lijntjes worden ook Affectielijntjes genoemd en - heel vroeger – “Huwelijkslijntjes”.

 

 

Intieme contacten - Relatielijntjes

Relatielijntjes symboliseren contacten die buitengewoon veel voor je betekenen. Deze lijntjes vertellen hoe emotioneel je met relaties, vrienden, partner en ook andere mensen omgaat. Ze laten zien hoe liefdevol deze mensen voor jou zijn of hoe emotioneel jij je met hen verbonden voelt. Deze mensen zijn geen familie en kunnen ook mensen van je eigen sekse zijn.

 

  • Eén diepe, rechte Relatielijn vertelt dat je een diepe, emotionele liefde voor iemand hebt en dat is dan ook meestal je geliefde. Is deze lijn lang dan duidt dit op veel begrip voor elkaar en ook op een heel sterke en harmonieuze relatie. Eén sterke Relatielijn betekent niet dat er sprake is van maar één serieuze relatie. Meestal duidt het erop dat je niet gauw oppervlakkige vriendschappen aangaat maar dat je wel graag gemeende, intieme contacten wilt hebben.
  • Een dunne Relatielijn vertelt dat je je niet emotioneel aan iemand of anderen gebonden voelt.
  • Meerdere Relatielijntjes wijzen erop dat je sensitief, emotioneel en makkelijk beïnvloedbaar bent. Hoe serieus je relaties zijn hangt van de diepte en lengte van deze lijntjes af.
  • Twee diepe Relatielijntjes betekenen dat je twee goede, intense relaties hebt.
  • Als je een Relatielijntje hebt, die aan het eind dunner wordt, dan wijst dat erop dat de relatie wat oppervlakkiger of minder intiem wordt.
  • Een paar korte dunne Relatielijntjes duiden op korte, oppervlakkige relaties.
  • Dunne, lange Relatielijntjes wijzen op langdurige, maar wel oppervlakkige, vriendschappen.
  • Wanneer er één Relatielijntje naar de Hartlijn buigt betekent dit dat je geen goede band met jezelf hebt. Dit kan er toe leiden dat je snel in een relatie teleurgesteld zal zijn wat tot een breuk kan leiden. Je kunt je geremd voelen maar in feite ben jij degene die toleranter in de relatie zal moeten (proberen te) zijn. (Dit kan door slechtere momenten minder zwaar te laten wegen, waardoor er minder onvrede over de relatie zal ontstaan.)
  • Als een Relatielijn in een vork eindigt betekent dit dat ieder zijns weegs gaat. Dit hoeft niet tot een scheiding te leiden want vaak is er sprake van een stilzwijgende afspraak  waarbij ieder z’n eigen gang kan gaan terwijl je toch bij elkaar of bevriend blijft. Tijdens die relatie is er namelijk sprake van een conflict maar als je dit weet op te lossen zal de vork verdwijnen. Dit geldt ook voor een eiland op de lijn wat duidt op een probleem dat opgelost kan worden. Lukt dat dan zal het eiland meestal verdwijnen.
  • Een dwarslijn op de Relatielijn duidt op hindernissen binnen een relatie; ligt deze dwarslijn aan het einde van de Relatielijn dan wijst dit op een (plots) einde van een relatie of een vriendschap.

 

 

 

Bron: Boek Handlezen, Jij & Romantiek van Magda van Dijk-Rijneke

 

Eén Relatielijntje die naar de Hartlijn buigt betekent dat je geen goede band met jezelf hebt. Dit kan er toe leiden dat je snel in een relatie teleurgesteld zal zijn wat tot een breuk kan leiden. Je kunt je geremd voelen maar in feite ben jij degene die toleranter in de relatie zal moeten (proberen te) zijn. (Dit kan door slechtere momenten minder zwaar te laten wegen, waardoor er minder onvrede over de relatie zal ontstaan.)

  

De naam 'Huwelijkslijntjes' wordt nog vaak in verouderde Handleeskunde boeken gebruikt en over deze lijnen worden vaak vragen gesteld. In het verleden werd verondersteld dat ze met een huwelijk te maken hadden, maar dat was onjuist en het is dus een zeer verouderde (on)waarheid. In de moderne Handleeskunde worden deze lijntjes Affectie- of Relatielijntjes genoemd en dat is in de ruimste zin van het woord.

Maak jouw eigen website met JouwWeb