Wat is handlijnkunde?

 

Chiromancie of Handlijnkunde omvat het bestuderen van de lijnen en tekens in de hand. Aan de hand van de vorm van de lijnen, waar deze beginnen en eindigen, de kwaliteit, vertakkingen en anderen tekens in de hand kan een nauwkeurig beeld geschetst worden van iemands verleden, heden en toekomstige mogelijkheden.

 

Basiseigenschappen van de lijnen

Handlijnkunde is een specialisme van de Handleeskunde. De lijnen geven aan wat je aan talent en energie tot je beschikking hebt. Ook laten ze zien in hoeverre je in staat bent ze te gebruiken en in welke richting ze je sturen. Lijnen kunnen smal, breed, diep, vaag of gebroken zijn. Je kunt weinig of veel lijnen in je hand hebben. Al deze gegevens kun je bij je analyse gebruiken om deze nog meer te verfijnen.

 

  • De primaire lijnen zoals de Levens-, Hoofd-, en Hartlijn vertellen of je in balans bent. Ook of er harmonie is tussen de drie universele kwaliteiten van je fundamentele karakter te weten voelen, willen en denken.
  • Secundaire lijnen zoals de Saturnus-, Apollo-, en Mercuriuslijn weerspiegelen gedachten, opvattingen en gedragingen. Zij kunnen aangeven of je je van je weg laat afleiden.
  • Tertiaire lijntjes of tekentjes kunnen dit versterken of verzwakken.

Levenslijn: Levenskracht. Geeft niet aan hoe lang je leeft maar zegt iets over je levenswijze en vitaliteit.
Hoofdlijn: Mentale kracht. Laat zien hoe je denkt. Concentratie, begrip en mentaliteit.
Hartlijn: Emotionele kracht. Emotionele kant van je persoonlijkheid. Houding, behoefte, liefde en sensitiviteit.
Saturnuslijn: Daadkracht. Vermogen om ambities te verwezenlijken. Succes, voldoening en invloeden van de buitenwereld.
Apollolijn: Creatieve kracht. Laat zien of je je succesvol en tevreden voelt. Creativiteit, geluk, rust en levensbeschouwing.
Mercuriuslijn: Kracht zenuwstelsel. Gezondheid, spijsvertering, weerstand, zakelijkheid en tegenwoordigheid van geest.
 
 
 

Voor de geboorte word je levensplan letterlijk ‘in grote lijnen’ in je handen vastgelegd en worden ook de karakteristieken als een blauwdruk erin opgetekend. In de lijnen worden al je daden, emoties en belevenissen geregistreerd. Je kunt deze dan ook zien als je 'persoonlijke routekaart des levens'.

De lijnen wijzen je de ‘te gane weg’ waarvan de route en het reisdoel nog niet helemaal vastliggen. Onderweg kunnen zich namelijk allerlei situaties voordoen die invloed op je route hebben. Zo kun je van ‘richting’ veranderen, een ‘omweg’ moeten nemen of je reist op je gemakje. Deze bewuste koersveranderingen kun je in de lijnen terugvinden. Verander je van levenswijze dan verandert je Levenslijn en verander je van denkwijze dan verandert je Hoofdlijn.

Maak jouw eigen website met JouwWeb