Wat vertellen de lijnen??

Topografie van de lijnen

De lijnen in de hand zijn te vergelijken met rivieren waar het water door heen stroomt m.a.w. je energie. Is de rivier breed dan stroomt het water langzaam; is de rivier smal dan stroom het water snel. Is de lijn breed dan werkt de energie trager; is de lijn dun, dan werkt de energie sneller, is de lijn diep dan werkt de energie krachtig, is de lijn zwak dan werkt de energie zwak.
De lengte van de lijn geeft aan hoe lang die energie loopt en de kwaliteit van de lijn zegt iets over de kwaliteit van die energie.

Lijntypen

Lijnen kunnen diep, oppervlakkig, lang of kort zijn. Er kunnen kettingen, breuken, punten of eilanden erop voorkomen. Dit zijn geometrische kenmerken van een lijn en deze worden configuraties genoemd waarvan de naam overeen komt met zijn grafische vorm. Ze vormen een aanvulling op de betekenis van de lijnen waarbij ze op of in de buurt liggen.
Is er bijvoorbeeld op een van je primaire lijnen van je rechterhand een eiland aanwezig dan wijst dat op een moeilijke periode in je leven van alledag. Zou deze in de linkerhand voorkomen dan duidt dit op iets persoonlijks of op iets emotioneels.
Alleen duidelijk getekende lijnen en tekens hebben een betekenis!

 


 

Duidelijke lijnen wijzen op sterke eigenschappen, gevoelens of verlangens en ondiepe tonen gebrek aan kracht.

 ketting   neerwaartse takjes

  • Kettingen duiden op versnipperde energie en een eiland op een probleem.
  • Eilandjes wijzen op problemen of op verlies van energie door versnippering.
  • Breuken wijzen op gebeurtenissen van ingrijpende aard of een geheel nieuwe aanvang.
  • Bij een overlappende breuk vloeit de nieuwe aanvang logisch uit het oude voort. Duidt op een verandering of overgangsfase.
  • Invloedslijntjes wijzen op invloeden van buitenaf en snijlijntjes op hindernissen.
  • Punten geven meestal acute lichamelijke stoornissen of geestelijke inzinkingen aan.
  • Opwaartse takjes duiden op iets positief en neerwaartse op tegenslag.

 

Bron: Boek Universele Handleeskunde van Magda van Dijk-Rijneke

  

   

In de hand van de foetus vormen zich al primaire lijnen die aanleg en talenten weergeven. Deze lijnen blijven  meestal na de geboorte in de passieve hand staan en later zullen deze lijnen zich gaan verdiepen. Echter in de passieve hand kunnen zich wel nieuwe lijntjes en tekens vormen en ook kan door invloeden  de lijnen later een andere richting aannemen.