Ken je je hand dan ken je jezelf

Linker/rechterhand

In de moderne Handleeskunde worden beide handen bestudeerd omdat de twee handen elk verschillende elementen van het aangeboren karakter laten zien. De meeste van ons zijn rechtshandig, wat er op wijst dat je linkerhersenhelft dominanter is.
In dit geval wordt de rechterhand de actieve hand genoemd en de linkerhand de passieve hand. Ben je linkshandig dan geldt dit andersom.

 

  • De passieve hand weerspiegelt het onbewuste, je gevoelswereld. Hij vertelt iets over je innerlijke of persoonlijke leven met je natuurlijke aanleg en kwaliteiten. Daartoe behoren ook je geërfde eigenschappen, gedragspatronen, instinctieve reacties, opvattingen, talenten, emoties, herinneringen uit je kinderjaren en potentiële vermogens. Deze hand laat je werkelijk aard zien, je “zijn” en die zal je in het dagelijkse leven niet altijd tonen. Wanneer je innerlijk veranderd kunnen er nieuwe lijnen ontstaand.

 

  • De actieve hand weerspiegelt het bewuste, je mentaliteit. Hij vertelt hoe je je in het dagelijkse leven manifesteert en overkomt. Deze hand laat zien hoe jij op gebeurtenissen om je heen reageert. Daartoe behoren ook je aangeboren kwaliteiten, logica en zelfontwikkeling. De actieve hand symboliseert de voornemens en de doelen die jij wilt bereiken, je bestemming. Deze hand laat zien hoe jij je natuurlijke aanleg, vermogens en gedragspatronen verbeterd of ontwikkeld hebt waardoor jij je doelen kan of al hebt kunnen realiseren.

 

 -o0o-