Kinderlijnen is een verouderde bewering.

KUN JE AAN KINDERLIJNTJES ECHT ZIEN HOEVEEL KINDEREN JE KRIJGT?

 

Hoeveel kinderen krijg ik, want ik heb vier kinderlijntjes, krijg ik dan vier kinderen?"

Deze kinderlijntjes schijnen dan op de relatielijntjes te ontspringen (zie tekening) en zouden dan vertellen hoeveel kinderen je krijgt. Deze kinderlijntjes zijn tegenwoordig een wel zeer verouderde waarheid, en zijn nu absoluut niet meer van toepassing. Alleen bij primitieve volken, zonder geboorteregeling, zou je het nog eventueel kunnen gebruiken, hoewel bij nonnen kunnen ze ook voorkomen. Heldenziende kunnen deze lijntjes gebruiken maar zie dit dan meer, dat de lijntjes of eigenlijk je hele hand als inductor wordt gebruikt en dat deze lijntjes niet de echte betekenis er aangeven.   Dit is dan ook een bakerpraat in de hedendaagse Handleeskunde.

 

De handen vertellen alleen; wie je bent, wat je talenten, gedrag en eigenschappen zijn maar niets over hoeveel huwelijken en kinderen je krijgt of wanneer je dood gaat. Wel vertelt de hand over feiten, invloeden, ervaringen of gebeurtenissen, die plaats hebben gevonden of kunnen plaatsvinden. Ik ben geen helderziende, dus ik kan nooit weten wat er precies gebeurd is of wat er gaat gebeuren. Dat vertellen de mensen zelf aan mij.

Sommigen zeggen: "Je hebt gelijk gekregen hoor, ik ben gaan scheiden of gaan verhuizen", terwijl ik alleen maar gezegd heb, dat diegene een andere levenswijze aan zal gaan of dat er een crisis plaats zal vinden, wat te maken heeft met familie. Zelf vullen ze mijn woorden in en denken dan, dat ik kan voorspellen. Als ik bijvoorbeeld zeg: "Later ga je over op een andere denkwijze, een meer genuanceerde en je zult beter bij je gevoel gaan komen", zeggen ze tegen die tijd, je hebt het voorspeld. Wel nee, dat lag potentieel in de hand en dat hoeft helemaal niet uit te komen. Eerst moet de mens zelf zijn denkwijze veranderen door een gebeurtenis, vóórdat hij op een andere denkwijze overgaat. Welke gebeurtenis dat is, kan ik niet voorspellen.

 

Als de mens verandert, veranderen ook de lijnen. In de hand kun je alleen het potentieel zien, tendensen of waarschijnlijkheden, hoe iemands levenspad zou kunnen verlopen of ontwikkelen, meer niet!

Maar om terug te komen op de kinderlijntjes, deze zijn in onze moderne tijd buitengewoon onrealistisch, zo erg zelfs, dat de huidige handleeskundige ze totaal onbelangrijk vindt of ze helemaal negeert.

 

Toewijdingslijntjes

In de moderne Handleeskunde worden deze lijntjes Toewijdingslijntjes genoemd. Zij symboliseren het verzorgende aspect. De liefdevolle zorg en toewijding voor anderen.

Wanneer deze lijntjes vrij lang zijn worden ze ook Spirituele Toewijdingslijntjes genoemd, omdat zij de mate van emotionele zorg naar jezelf en naar het spirituele laten zien. De toewijding aan God of de hoogste autoriteit in je leven of andere spirituele werkelijkheden.

Wanneer je veel diepe Spirituele Toewijdingslijntjes hebt, heb je ook de gave om anderen spiritueel te genezen.

 

 

Kinderlijnen is een verouderde waarheid en worden nu Toewijdingslijntjes genoemd.
Toewijdingslijntjes zijn dunne verticale lijntjes aan de zijkant van de palm, vlak onder de pink.